BTW-tarief export goederen

Hoe zit het met btw en export van goederen?

Wanneer moet ik btw betalen als ik zaken doe met het buitenland?

Het btw-tarief bij export van goederen is gesteld op nul procent. Je kunt dus belastingvrij goederen verhandelen. Om geen btw te hoeven betalen, moet je wel kunnen bewijzen dat de goederen zijn uitgevoerd.

Als je goederen levert aan een ondernemer binnen de EU, dan spreken we niet van export maar van Intracommunautaire Leveringen (ICL).
Bij het importeren van goederen heb je wel te maken met het afdragen van btw.

Leveren binnen de EU

Je kunt alleen goederen met nul procent btw aan landen binnen de Europese Unie (EU) leveren wanneer zowel jijzelf als de ontvanger van de goederen een btw-identificatienummer hebben. Je moet dus allebei btw-plichtig zijn. Beide btw-nummers moeten op de factuur worden vermeld. Ga voordat je goederen aan iemand binnen de EU levert na of het btw-nummer klopt. De Belastingdienst kan je daarbij helpen. Ook moet je in je administratie kunnen bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn verstuurd. De afnemer berekent de btw en betaalt deze in eigen land.
Lever je goederen binnen de EU aan particulieren? Dan breng je de btw in rekening die geldt in het land van je klant.

Exporteren buiten de EU

Als je goederen naar landen buiten de EU exporteert, geldt ook het nulprocentstarief. Het maakt dan niet uit of je levert aan een particulier of aan een ondernemer. Je moet wel aantonen dat jouw product de EU heeft verlaten. Je kunt zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch aangifte doen maar de douane geeft de voorkeur aan het laatste. Komt je afnemer het product ophalen? Dan mag je alleen nul procent btw berekenen als je kan aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten.

ABC-leveringen

Wanneer goederen door verschillende ondernemers aan elkaar worden geleverd (de zogenaamde ABC-leveringen) mogen alle ondernemers het nulprocentstarief toepassen. Het maakt dan niet uit of de laatste afnemer zich binnen of buiten de EU bevindt. Naast de gewone ABC-levering is er ook een vereenvoudigde ABC-levering. Meer over de voorwaarden lees je op de site van de Belastingdienst.

Leveren binnen de EU

Om geen btw te hoeven betalen moet je aan de Belastingdienst een ICL in je administratie kunnen bewijzen. Dit kan met de volgende documenten:
• De opdracht van de koper;
• Je orderbevestiging;
• Het leveringscontract;
• De factuur;
• De vrachtbrief (CMR);
• De vrachtnota (van de vervoerder);
• Het betalingsbewijs.
Wanneer je goederen levert aan mensen die geen btw-nummer hebben, gelden hiervoor aparte regels.

Export buiten EU

Van de Belastingdienst moet je goederen die je exporteert naar landen buiten de EU administreren. Dit geldt ook voor goederen die opgeslagen worden in een douane-entrepot. Het administreren kan met behulp van de volgende documenten:

• Een douanedocument dat is afgetekend door de Douane op de plaats waar de goederen de EU verlaten, certificaten van uitvoer en andere in het kader van de douaneregelgeving afgegeven documenten;
• Kopieën van vrachtbrieven;
• Facturen van vervoerondernemers;
• invoerbewijzen van het land van bestemming;
• Correspondentie met buitenlandse afnemers;
• Bewijzen van een transportverzekering;
• Eventueel aanvullend een kopiefactuur die voor uitvoer is getekend door de Douane.