Fiscale tips 2021

Met het jaar 2022 alweer bijna in zicht, is het goed om je als ondernemer te verdiepen in de fiscale zaken die in het vooruitzicht liggen. De focus zal echter voor velen nog liggen op het afsluiten van 2021 met een mooi resultaat. Om je te helpen die focus te verleggen naar het nieuwe jaar, hebben we in dit artikel de belangrijkste tips op een rijtje gezet.

Eindejaarstips

Kleine ondernemingsregeling (KOR)

De KOR is een vrijstelling voor de BTW. Bij een jaarlijkse omzet onder de €20.000 kun je kiezen voor een vrijstelling voor de BTW. Hiervoor kunnen – naast eenmanszaken en VOF’s – ook rechtspersonen zoals BV’s zich aanmelden. Meld je uiterlijk eind november 2021 om per 1 januari 2022 te starten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Heb je afgelopen jaar tussen de € 2.400 en € 328.721 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming? Dan benut je de KIA optimaal. Hiermee krijg je een belastingkorting op de investeringen. Zit je net onder de € 2.400, investeer dan nog even die extra euro’s om 28% investeringsaftrek te krijgen op de investering.

Lease een elektrische auto

Twijfel je nog over het leasen van een elektrische auto? Wacht dan niet tot 2022. Het is nog wel fiscaal voordelig om een elektrische auto te leasen maar dat wordt een stukje minder. Op dit moment geldt er nog een bijtellingsvoordeel van 10%. Vanaf 2022 daalt het bijtellingsvoordeel naar 6%. Na 2022 zal dit verder dalen.

Doe een lijfrente- of bankspaar storting

Wanneer je een bankspaar-premiestorting wilt doen en deze wilt aftrekken van je inkomstenbelasting voor 2022, let dan op de ontvangstdatum van de betaling. De betaling moet niet verzonden maar uiterlijk ontvangen zijn op 31 december 2022.

Geef een gift

Je kunt jouw gift fiscaal trekken de gemaakte winst. Dit bedrag is gemaximaliseerd tot 50% van de winst van dit jaar, met een maximum van €100.000. Is de ontvanger een ANBI die als culturele instelling wordt aangemerkt, dan wordt de aftrekbaarheid nog eens extra verhoogd met 50% (met een maximum van € 2.500).

Doe een schenking

Een belastingvrije schenking is een mes dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant druk je jouw vermogen (box 3) en aan de andere kant betalen jouw erfgenamen later minder erfenisbelasting omdat je nu al schenkt. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn voordelig, omdat hun vermogen niet meer wordt opgeteld bij jouw eigen vermogen (wat bij minderjarige kinderen wel het geval is). In 2021 is het bedrag dat je onbelast mag schenken tijdelijk met €1.000 omhoog gegaan. Dat betekent dat je tot €3.244 belastingvrij mag schenken aan een ander. Ouders mogen aan hun kind dit jaar nog €6.604 belastingvrij schenken.

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar kun je daarnaast gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling tot een bedrag van € 26.881. Heeft je kind een dure studie dan kan dit zelfs worden opgehoogd naar € 55.996. Koopt je kind een eigen woning dan mag er gebruikt worden gemaakt van een onbelaste schenking tot €105.302. Let wel op, deze drie verhoogde schenking zijn eenmalig en niet cumulatief.

Ga duurzaam beleggen

‘Groene beleggingen’ worden gestimuleerd met een fiscaal voordeel. Als groene belegging wordt aangewezen een belegging in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Wordt de belegging aangemerkt als ‘aangewezen belegging’ dan ontvang je een vrijstelling van € 60.429. Heb je een fiscale partner? Dan loopt de vrijstelling op tot € 117.080. Naast deze vrijstelling ontvang je ook 0.7% extra heffingskorting van het bedrag van de vrijstelling. Kortom, met groen beleggen kan je box 3 belasting behoorlijk gedrukt worden.

Trek je kosten nog af in 2021

Vanaf 2022 wordt het maximale tarief voor fiscale aftrekposten verlaagd. Hierdoor kun je vanaf 2022 geen kosten meer aftrekken tegen maximaal 43% (2021) maar tegen 40%. Het kan dus voordelig zijn om bepaalde kosten nog in 2021 te maken wanneer je de hoogste schijf aantikt. Dit geldt o.a. voor de volgende aftrekposten:

Particulier

 • Hypotheekrenteaftrek
 • Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (bijvoorbeeld alimentatie)
 • Specifieke zorgkosten
 • Weekenduitgaven voor gehandicapten
 • Het inkopen van eigen aandelen is eenvoudiger geworden.
 • Scholingsuitgaven
 • Restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

Ondernemer

 • Zelfstandigenaftrek
 • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek
 • Startersaftrek
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • MKB-winstvrijstelling

Liquideer je BV in 2021

Een BV die je niet meer gebruikt kost tijd en geld. Zorg er dus voor dat je die voor 31 december 2021 opheft. Vanaf 2023 worden de regels namelijk aangescherpt, waardoor je meer papierwerk en boekhoudkosten moet maken om van een in onbruik geraakte BV af te geraken. Begin 2022 dus goed en met een schone lei door nu alvast je BV op te heffen.

Fiscale eenheid verbreken of aangaan

Wil je per 01-01-2022 een fiscale eenheid verbreken dan dien je voor het eind van 2021 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Wil je juist een fiscale eenheid aangaan per 01-01-2022 dan heb je tot eind maart 2022 de mogelijkheid om deze aan te vragen. Dit kan namelijk met fiscaal terugwerkende kracht tot maximaal 3 maanden.

Veranderingen 2022

Langere winstbelastingtarief schijf

De belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting bedroegen in 2021 15% en 25%. Deze tarieven gaan in 2022 naar 15% en 25,8%. De eerste tariefschijf (15%) wordt van €245.000 verruimd naar €395.000. Dat betekent dat er meer winst onder de eerste tariefschijf wordt belast.

Beperkte verrekeningsmogelijkheid van dividendbelasting en kansspelbelasting met Vpb

Vanaf 1 januari 2022 wordt de verrekening beperkt tot het in een jaar te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting voordat er rekening is gehouden met de verrekening van de eerder betaalde voorheffing. Dat betekent dat vennootschapsbelasting niet meer kan leiden tot een teruggaaf van eerder betaalde voorheffingen (waaronder dividendbelasting en kansspelbelasting).

‘Carry forward’ van verliezen wordt oneindig

De ‘carry forward’ (of: voorwaartse winstverliesverrekening) houdt in dat verliezen uit een bepaald jaar kunnen worden verrekend met de jaarwinst uit de volgende jaren. Voorheen was deze verrekening beperkt tot maximaal 6 jaren. Vanaf 2022 wordt deze mogelijkheid oneindig, alleen kan het verlies voor maximaal €1.000.000 volledig worden verrekend en daarna voor slechts 50% van de winst. Het deel dat niet gebruikt is schuift oneindig door naar de daaropvolgende jaren.

Thuiswerkvergoeding

Er komt een gerichte vrijstelling voor ‘thuiswerkkostencompensatie’. Per 1 januari 2022 kun je als werkgever je werknemers €2 per thuis gewerkte dag verstrekken zonder daar loonbelasting over af te dragen. Dit geldt dan tevens in plaats van reiskostenvergoeding.

Bijtellingsschijf voor elektrische auto’s gaat omlaag

Voor een elektrische auto betaal je in 2022 een bijtelling van 16%. De grens waarvoor dit geldt, zogeheten ‘cap’ (het gedeelte van de catalogusprijs waarover de korting wordt berekend), wordt van €40.000 verlaagd naar €35.000.

Bespaar via de werkkostenregeling

In 2021 kon je via de werkkostenregeling 3% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen aan jouw werknemers (waaronder ook jijzelf als DGA). Dit tijdelijk verhoogde percentage blijft in 2022 staan op 3%. Hiervan kun je een leuk extra’tje geven. Bij een salaris van €47.000 is dat toch ruim €500 aan belastingbesparing!.

Conclusie

Er gaan weer een aantal dingen veranderen in 2022. We hopen dat je je als ondernemer zo goed mogelijk kan voorbereiden op het nieuwe jaar na het lezen van dit artikel.