Tips voor de BTW

BTW, iedere ondernemer heeft ermee te maken. Of je nu een eenmanszaak bent of een BV bent, bijna iedere onderneming moet omzetbelasting betalen. In dit artikel 7 tips voor de fiscale wetgeving rondom de BTW.

1 Let op de éénjaarstermijn bij oninbare vorderingen

U kunt de btw op oninbare vorderingen terugvragen bij de belastingdienst zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. Houd deze termijn in de gaten.

Tip

Breng uw oude vorderingen in kaart en kijk of de éénjaarstermijn in 2018 eindigt. Dit betekent dat u elk tijdvak moet nagaan of er openstaande vorderingen zijn waarbij de termijn van uiterlijk één jaar is verstreken.

2 Vraag EU-btw over 2018 terug

Heeft u in 2018 btw betaald in een ander EU-land? Dan kunt u via de site van de Belastingdienst deze btw terugvragen. U moet uw teruggaafverzoek uiterlijk op 30 september 2019 indienen. Het is raadzaam om nu al te beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden voor teruggaaf.

3 Corrigeer privégebruik auto

U kunt de btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2018 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2018. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM).

Let op

Voor auto’s die al langer dan vijf jaar in gebruik zijn, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen. Ook indien u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken heeft (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht), mag u een forfait van 1,5% gebruiken.

Tip

Betaal de brandstof voor de auto van de zaak niet contant, maar met een bankpas, creditcard of tankpas van de zaak. Zo kunt u voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat u de brandstof op naam van de zaak heeft betaald.

4 Controleer uw btw-aangiften over 2018

Ga in uw administratie na of uw ingediende btw-aangiften over 2018 correct zijn. Heeft u te weinig btw aangegeven, dan moet u dit vóór 1 april 2019 corrigeren met een digitale suppletieaangifte. Ook als u juist te veel btw heeft afgedragen, kunt u de bovenmatig afgedragen btw corrigeren met een suppletieaangifte.

Let op

U hoeft de suppletieaangifte uitsluitend te gebruiken bij correcties van meer dan € 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

5 Let op de herzieningstermijn

Houd de btw-herzieningstermijn in de gaten die van toepassing is op uw roerende en onroerende zaken. Deze termijn is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken. In deze periode bekijkt u elk jaar of de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik hetzelfde is als in het jaar van ingebruikneming van de goederen. Is het verschil tussen deze verhoudingen groter dan 10%? Dan moet u een deel van de afgetrokken btw corrigeren.

6 Bereid u voor op de tariefsverhoging

Het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Het is van belang dat u zich in 2018 al voorbereidt op deze tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op:

  • uw administratie;
  • de prijzen van goederen en diensten;
  • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Let op

Heeft u offertes gemaakt voor goederen of diensten die in 2019 worden geleverd? Dan moet u uitgaan van een btw-tarief van 9%. Is de betaling al in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concertof seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden.

7 Kies het gunstigste btw-aangiftetijdvak

U mag zelf bepalen of u uw btw-aangifte per kwartaal of per maand doet. Probeer hier een juiste keuze in te maken zodat u een liquiditeitsvoordeel weet te behalen. Kijk bijvoorbeeld of u vaak btw moet afdragen, dan zou een kwartaalaangifte raadzaam zijn. Ingeval u juist te maken hebt met een structurele teruggave van btw, kunt u ervoor kiezen om maandelijks de btw-aangifte in te dienen.

Let op

Ook jaarlijks btw-aangifte doen is onder voorwaarden mogelijk. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst.