Tips voor de Inkomstenbelasting

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers doen. In uw aangifte vermeldt u uw winst uit onderneming. Wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent dan zijn er een aantal fiscale voordelen te krijgen. In deze tips leest u hier meer over.

1 Is uw urenadministratie op orde?

U kunt in aanmerking komen voor diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting indien u voldoet aan het urencriterium. Om te voldoen aan het urencriterium moet u in 2018 minstens 1.225 uur besteden aan uw onderneming. U kunt dit met een urenadministratie aannemelijk maken. U mag alle uren meetellen die u voor uw onderneming maakt. Registreer zowel uw indirecte als uw directe uren. Elk uur dat u declareert aan uw klant valt onder directe uren. Indirecte uren zijn de uren die u steekt in uw voorbereiding, maar ook in opleidingen of cursussen, het werven van klanten en het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën. Daarnaast mag u ook de uren besteed aan de volgende activiteiten opnemen in uw administratie:

  • De uren die u kwijt bent aan het bijhouden van uw administratie.
  • Het maken van een zakelijke website.
  • Het bezoeken van klanten. Ook de reistijd mag u registeren, maar moet wel aannemelijk zijn.

2 Kijk of u in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten

Indien u aan het urencriterium voldoet, kunt u nagaan voor welke ondernemingsfaciliteit u in aanmerking kunt komen. De ondernemingsfaciliteit zorgt voor een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • stakingsaftrek.

Beoordeel of u aan de voorwaarden voldoet per aftrekpost.

3 Verlaag uw winst met de mkb-winstvrijstelling

Voldoet u niet aan het urencriterium dan komt u nog wel in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrekken (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) met 14%.

Let op

De mkb-winstvrijstelling werkt nadelig in geval van verliezen. Bij een verlies verkleint de mkb-winstvrijstelling dit verlies.

4 Verreken uw verliezen

Het verlies uit uw onderneming kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de negen volgende jaren. Houd hierbij rekening met de verplichte volgorde: eerst de drie voorafgaande jaren en dan de negen volgende jaren.

Let op

Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen.

Tip

Dreigen uw verliezen te verdampen? Probeer dan uw winst te verhogen in 2018 door bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel te verkopen.

5 Spaar voor uw oude dag

U kunt een deel van uw winst uit onderneming toevoegen aan uw oudedagsreserve. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is 9,44% van de winst, met in 2018 een maximum van € 8.775. Zo zorgt u dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn belastingvoordeel op.

Let op

Uiteindelijk moet u er in de toekomst wel belasting over betalen. Houd hier rekening mee.

6 Controleer uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 ontvangen, maar draait u in 2018 een hogere winst? Dan loopt u het risico om geconfronteerd te worden met 4% belastingrente op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018. U kunt dit voorkomen door te zorgen dat uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting in de toekomst beter aansluit op uw werkelijke winst.